Φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνων και μαθητών

 Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου Μανιάκων 2022-2023

Γυμνάσιο Μανιάκων

Ενημερωτικό σημείωμα

Αγαπητοί μας γονείς - κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

 «Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη»

Οπότε για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται η στενή συνεργασία κηδεμόνων και Σχολείου.

Γι’ αυτό  πρέπει να ενημερώνετε άμεσα  τη σχολική μονάδα (μέχρι τις 9:00 πμ) για το λόγο της απουσίας του μαθητή/ μαθήτριας .

 

Η ενημέρωσή σας θα γίνεται είτε μέσω email είτε μέσω sms (γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο σας). Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονική φόρμα

 

 Φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνων και μαθητών 

 

Τηλέφωνο Γυμνασίου: 2467080053     

e-mail Γυμνασίου: mail[at]gym-maniak.kas.sch.gr

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

 

Σωτήριος Παπανικολάου